Annonsbladet Uddevallaren AB

Upplaga totalt: 25000
Distribution hushćll: 25000
Format: Tabloid

Distribueras i följande kommuner:

Uddevalla

Kort beskrivning av tidningen

Utgivning sker i regel sista torsdagen i varje mÄnad till
alla hushÄll i Uddevalla storkommun. Upplagan Àr 25.000 ex.
UppehÄll i Juli.