Guiden Boden

Upplaga totalt: 19000
Distribution hushåll: 16000
Format: Magasin

Distribueras i följande kommuner:

Utgivningsområdet för denna publikation är ännu okänt.

Kort beskrivning av tidningen

Delas ut till alla hushåll samt finns hos gallerior, väntsalar, hotell, campingar, restauranger mm runt om i kommunen.
Utgivning 1 ggr/månaden.
www.guidenmedia.se