Guiden Umeå

Upplaga totalt: 46000
Distribution hushŚll: 42000
Format: Magasin

Distribueras i fŲljande kommuner:

Umeå

Kort beskrivning av tidningen

Delas ut till alla hushåll samt finns hos gallerior, väntsalar, hotell, campingar, restauranger mm runt om i kommunen.
Utgivning 1 ggr/månaden.
www.guidenmedia.se