Uppsalatidningen

Upplaga totalt: 101000
Distribution hushŚll: 84000
Format: Tabloid

Distribueras i fŲljande kommuner:

Knivsta, Uppsala

Kort beskrivning av tidningen

Utdelning sker till 84 000 hushåll i Uppsala kommun och Knivsta kommun. Utöver hushållsupplagan distribueras varje vecka 17000 ex via tidningsställ i Uppsala och Uppland.