Länstidningen.nu

Upplaga totalt: 34000
Distribution hushŚll: 32000
Format: Tabloid

Distribueras i fŲljande kommuner:

Falköping, Skara, Vara

Kort beskrivning av tidningen

Tidningen ges ut i Falköping, Skara och Vara i tabloidformat. Länstidningen.nu ges ut av Acting Media i Lidköping AB