Norra Länstidningen Mariestad

Upplaga totalt: 24500
Distribution hushŚll: 20000
Format: Tabloid

Distribueras i fŲljande kommuner:

Gullspång, Karlsborg, Mariestad, Töreboda

Kort beskrivning av tidningen

Tidningen ges ut i Mariestad,Tidan, Töreboda,Gullspång, Hova och Karlsborg i tabloidformat. Tidningen ges ut av Acting Media i Lidköping AB.