Lokaltidningen Helsingborg

Upplaga totalt: 60200
Distribution hushåll: 60200
Format: Tabloid

Distribueras i följande kommuner:

Helsingborg

Kort beskrivning av tidningen

Utgivning 47 ggr/Ã¥r.