Östgötatidningen

Upplaga totalt: 128700
Distribution hushll: 120000
Format: Tabloid

Distribueras i fljande kommuner:

Boxholm, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Ödeshög

Kort beskrivning av tidningen

Tidningen ges ut 47 ggr/år i 3 editioner fördelat: Linköping 75000 ex • Motala, Vadstena, Askersund 33000 ex • Mjölby, Boxholm, Ödeshög 20000 ex
Distribution med egna bud och Posten senast torsdag.