UP-TOTAL TORSDAG Uddevalla

Upplaga totalt: 27800
Distribution hushŚll: 25700
Format: Tabloid

Distribueras i fŲljande kommuner:

Uddevalla

Kort beskrivning av tidningen

UP-Total Torsdag är en gratistidning med utgivning i regel sista torsdagen i varje månad till alla hushåll i Uddevalla storkommun. Upplagan är 25.700 ex. Vi delar även ut tidningen till alla företag vid varje utdelningstillfälle. Tidningen delas ut med tidningsbud på morgonen.