Guiden Skellefteå

Upplaga totalt: 38500
Distribution hushŚll: 34000
Format: Magasin

Distribueras i fŲljande kommuner:

Skellefteå

Kort beskrivning av tidningen

Delas ut till alla hushåll samt finns hos gallerior, väntsalar, hotell, campingar, restauranger mm runt om i kommunen.
Utgivning 1 ggr/månaden.
www.guidenmedia.se